احکام تقلب در امتحان

احکام تقلب در امتحان

احکام تقلب در امتحان  

آیت الله بهجت:

 

سوال. تقلب در امتحان و صف نانوايى و اتوبوس، چه حكمى دارد؟

ج. در صورت تضييع حق شرعى ديگران جايز نيست.

 

سوال. از بچه ها كه سنشان كم است و در امتحانات تقلب مى كنند و يا كسانى كه عمدا تقلب مى كنند، حكمشان چيست؟

ج. زمينه سازى شود تا اطفال ـ هر چند تكليف ندارند ـ به اين كار عادت نكنند و افراد بالغ هم ـ در صورتى كه تضييع حق ديگرى در آن باشد ـ گناه كار هستند.

 

سوال. من در امتحان ورودى دانشگاه با تقلب قبول شدم، آيا حقوقى كه در آينده دريافت مى كنم اشكال خواهد داشت؟

ج. حرمت تقلب در امتحان، با حكم حقوق دريافتى در آينده رابطه اى ندارد.

آیت الله بهجت:

756. تقلب در امتحان و صف نانوايى و اتوبوس، چه حكمى دارد؟

ج. در صورت تضييع حق شرعى ديگران جايز نيست.

1219 بعضى از بچه ها كه سنشان كم است و در امتحانات تقلب مى كنند و يا كسانى كه عمدا تقلب مى كنند، حكمشان چيست؟

ج. زمينه سازى شود تا اطفال ـ هر چند تكليف ندارند ـ به اين كار عادت نكنند و افراد بالغ هم ـ در صورتى كه تضييع حق ديگرى در آن باشد ـ گناه كار هستند.

742. من در امتحان ورودى دانشگاه با تقلب قبول شدم، آيا حقوقى كه در آينده دريافت مى كنم اشكال خواهد داشت؟

ج. حرمت تقلب در امتحان، با حكم حقوق دريافتى در آينده رابطه اى ندارد.

آیت الله سیستانی:

آيا تقلب در امتحانات جائز است ؟
پاسخ: تقلب در امتحان جايز نيست .

سؤال: اگر مرتکب تقلب شويم وبه واسطه آن دارای مدرکی شويم که در شؤون زندگی ما تاثير دارد تکليف چيست؟
پاسخ: استفاده از مدرک مذکور اشکال ندارد ولی اگر تخصص لازم را در رابطه با کاری که به شما واگذار می شود نداشته باشيد پذيرفتن آن کار جايز نيست.

سؤال: آيا در مدارس دولتی در اروپا و يا آمريكا، می توان تقلب كرد؟ در مدارس غير دولتی چطور؟ اعم از اسلامی و غير اسلامی؟
پاسخ: به طور كلی، تقلب در هيچ جا و در هيچ موردی، صحيح و جايز نمی باشد.

سؤال: تقلب در امتحانات دانش آموزى در صورتى كه هر دو نفر راضى باشند چه حكمى دارد؟
پاسخ: جايز نيست.

 

آیت الله سیستانی:

 

آيا تقلب در امتحانات جائز است ؟
پاسخ: تقلب در امتحان جايز نيست .

 

سؤال: اگر مرتکب تقلب شويم وبه واسطه آن دارای مدرکی شويم که در شؤون زندگی ما تاثير دارد تکليف چيست؟
پاسخ: استفاده از مدرک مذکور اشکال ندارد ولی اگر تخصص لازم را در رابطه با کاری که به شما واگذار می شود نداشته باشيد پذيرفتن آن کار جايز نيست.

 

سؤال: آيا در مدارس دولتی در اروپا و يا آمريكا، می توان تقلب كرد؟ در مدارس غير دولتی چطور؟ اعم از اسلامی و غير اسلامی؟
پاسخ: به طور كلی، تقلب در هيچ جا و در هيچ موردی، صحيح و جايز نمی باشد.

 

سؤال: تقلب در امتحانات دانش آموزى در صورتى كه هر دو نفر راضى باشند چه حكمى دارد؟
پاسخ: جايز نيست.

 

آیت الله وحید خراسانی:

 

سؤال 275. آیا تقلب در امتحان جایز است؟

جایز نیست.

 

آیت الله مکارم شیرازی:

 

س- تقلّب در سرجلسه امتحان، چه طرف دوّم راضى نباشد و چه طرفين راضى باشند. آن هم درمدرسه يا مكانى كه توسط بيت المال مسلمين هزينه مى شود، چه حكمى دارد؟
ج-تقلّب در امتحانات جايز نيست، خواه در اماكن مربوط به بيت المال باشد يا اماكن ديگر و خواه طرفى كه از او مى گيرد راضى باشد يا نه، ولى تقلّب در انجام تكاليف، زيانش متوجّه خود اوست و در صورتى كه در نمره هاى امتحانى تأثيرى نداشته باشد، حرام نيست، مگر اين كه بگويد خودم نوشته ام كه از باب دروغ حرام مى شود.

 

س-تقلب در امتحانات وهمچنين به کسي تقلب دادن چه حکمي دارد؟ اگر تقلب دادن به اين منظور باشد که اگر کسي که تقلب مي خواهد بنا به دلائل منطقي نتوانسته است درس را بخواند و با اين سوال مي تواند قبول شود و اگر به آن سوال جواب ندهد براي مدت ها در حسرت مي ماند.
ج- هيچكدام جائز نيست.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه