اعدام دومین قاتل سریالی زنان (عکس)

اعدام دومین قاتل سریالی زنان (عکس)

 

با تائید حکم دومین قاتل سریالی زنان مسن در قزوین این قاتل صبح امرروز پنجشنبه در ملا عام به دار مجازات آویخته شد.

 

اعدام دومین قاتل سریالی زنان (عکس) - تصویر 1

 

اعدام دومین قاتل سریالی زنان (عکس) - تصویر 2

 

اعدام دومین قاتل سریالی زنان (عکس) - تصویر 3

 

اعدام دومین قاتل سریالی زنان (عکس) - تصویر 4

 

اعدام دومین قاتل سریالی زنان (عکس) - تصویر 5

 

اعدام دومین قاتل سریالی زنان (عکس) - تصویر 6

 

اعدام دومین قاتل سریالی زنان (عکس) - تصویر 7

 

اعدام دومین قاتل سریالی زنان (عکس) - تصویر 8

 

اعدام دومین قاتل سریالی زنان (عکس) - تصویر 9

 

اعدام دومین قاتل سریالی زنان (عکس) - تصویر 10

 

اعدام دومین قاتل سریالی زنان (عکس) - تصویر 11

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه