بلند قدترین و کوتاه قدترین مردان انگلیسی در کنار هم + عکس

بلند قدترین و کوتاه قدترین مردان انگلیسی در کنار هم + عکس

نیل فینگلتون با ۲ متر و ۳۴ سانتی متر بلندقدترین مرد انگلیسی و جیمز لاستد ۱متر و ۱۲ سانتیمتر به عنوان کوتاه قدترین مرد در انگلیس شناخته می شوند.

گفته می شود جیمز لاستد یکی از کوتاه قدترین مردان انگلیسی است که در گرین پارک لندن در کنار سگی بنام پیکل، ایستاده اند. از هر ۱۰ انگلیسی یک نفر نمی داند باید چه نوع حیوانی را بخرد. بهانه این عکس تحقیق انجام شده توسط موسسه ای خصوصی برای تجارت انواع حیوانات بوده است.

potd_big_dog_littl[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه