تصاویـری زیـبا از دوقلـوهای سراسر جـهان

تصاویـری زیـبا از دوقلـوهای سراسر جـهان

دوقلو یا همزاد به دو فرزندی می‌گویند که از یک دوره بارداری با فاصله ی تولد کوتاهى از یک مادر به دنیا مى‌آیند. طبق آمارهای منتشر شده هر ساله چیزی حدود ۹۰٫۰۰۰ دوقلو در جهان به دنیا می آیند. حتی هر ساله در این رابطه فستیوال هایی نیز در کشورهای مختلف برگزار میشود تا پیام پیوند صمیمیت بین دوقلوها را بگوش جهانیان برسانند.

از آنجا که دیدن دوقلو‌ها با لباس‌های مشابه و شباهت کامل به یکدیگر، در هرسنی که باشند، برای همه جذاب است، در این ایمیل مجموعه ای از تصاویر ۴۵ دوقلو را گردآوری کرده ایم که نمونه ای از هزاران دوقلوی ساکن در این دنیای پهناور است.

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه