تغییر جالب نام خیابان “بهبودی” تهران

تغییر جالب نام خیابان “بهبودی” تهران

نام خیابان بهبودی با موافقت اعضای شورای شهر تهران، به خیابان شهید سرلشکر بدایار بهبودی تغییر یافت.

به گزارش کمیاب، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز، طرح دو فوریت تغییر نام خیابان بهبودی را تصویب کردند و در ادامه این خیابان به نام شهید سرلشکر بدایار بهبودی تغییر یافت.

شهید امیر سرلشکر بدایار بهبودی در سال ۶۲ به شهادت رسید.

وی فرمانده تیپ لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه بود و محل شهادت وی میمک و در عملیات محرم بوده است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه