خانم ها در تاريکي مطلق بخوابند!

خانم ها در تاریکی مطلق بخوابند!

01-Pic[NayabFun.CoM]

برای کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان قرار گیری در معرض نور کم در شب ها بسیار اهمیت دارد.

تاموکسیفن یک داروی مسدودکننده استروژن، به طور معمول در درمان سرطان استفادهمی شود. اما تحقیقات جدید انجام شده در موش نشان می دهد قرار گرفتن در معرض نور کم در شب می تواند مقاومت در برابر داروهای سرطانی را افزایش دهد.

بررسی ها نشان می دهند، اگر شما در یک اتاق روشن بخوابید، سطح ملاتونین شما ممکن است کاهش یبد، با این حال، اگر شما در تاریکی هستند، سطح ملاتونین شما به طور طبیعی افزایش می یابد.

موش هایی که در شرایط عادی زندگی می کردند سطح ملاتونین خون آن ها در طول دوره تاریکی افزایش یافت و در طول دوره نور دوباره کاهش داشته است و مطالعات اخیر نشان می دهند که خوابیدن در نور ممکن است باعث پیشرفت سرطان در زنان شود.

نتایج مطالعات نشان می دهند خان ها شب ها هنگام استراحت نباید چراغ خواب خود را روشن کنند و برای جلوگیری از بروز سرطان بهتر است در تاریکی مطلق بخوابند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه