دیدنی های امروز کمیاب شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۳. اعتراض مردم به کشته شدن یک شهروند سیاه پوست در مونتانا آمریکا. اسکی روی آب چند خواننده – انگلستان. ضدعفونی کردی مردم برای جلوگیری از شیوع بیماری ابولا – لیبریا. عکس گرفته شده توسط آژانس هوایی اروپا از شفق شمالی. قرص ماه در پشت آسمان خراشی در لندن. تماشگران بازی بیس بال – نیویورک. اعتراض یک طرفدار محیط زیست نسبت به تخریب جنگل و ساخت سد – فرانسه. بدون شرح. منبع: عصر ایران.

دیدنی های امروز کمیاب شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۳

اعتراض مردم به کشته شدن یک شهروند سیاه پوست در مونتانا آمریکا

01-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]اسکی روی آب چند خواننده – انگلستان

Severn Bore Surges In Gloucestershire


ضدعفونی کردی مردم برای جلوگیری از شیوع بیماری ابولا – لیبریا

04-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


عکس گرفته شده توسط آژانس هوایی اروپا از شفق شمالی

05-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


قرص ماه در پشت آسمان خراشی در لندن

06-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


تماشگران بازی بیس بال – نیویورک

07-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


اعتراض یک طرفدار محیط زیست نسبت به تخریب جنگل و ساخت سد – فرانسه

08-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]


بدون شرح

09-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]

10-Tasavir[wWw.Kamyab.ir]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه