راه کارهایی برای ارتباط با پسران

راه کارهایی برای ارتباط با پسران

 

فضای دوستانه با پسران, روانشناسی کودکان

فضای دوستانه با پسران

روانشناسی کودکان – پیدایش علائم دوران بلوغ از سنین ۱۱ تا ۱۴ سالگی به‌دلیل ترشح هورمون‌ها آغاز شده و کنار آمدن با برخی از این تغییرات برای والدین و فرزندان دشوار خواهد بود. آگاهی والدین از تغییرات ظاهری و روانی فرزندان و سبک مهارت حل مسئله و برخورد با این رفتارها و تغییرات جسمانی در مقابله با بحران بلوغ مؤثر خواهد بود.

‌تشکیل جلسات دوستانه و سپری کردن اوقات بیشتر با گروه‌های هم سال و به دنبال آن الگو پذیری از گروه‌های هم سال در پسران نوجوان بیش از دختران گزارش شده است.

در خانواده‌هایی که فضای دوستانه و مناسبی میان فرزندان و والدین وجود ندارد و فرزندان از بیان راز‌ها و مشکلات خود به پدر و مادر واهمه دارند، الگوپذیری نادرست در میان نوجوانان ترویج پیدا می‌کند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه