زمان بلوغ شرعی و تکلیف

زمان بلوغ شرعی و تکلیف

 

آیات عظام: امام خمینی، خوئی، گلپایگانی، اراکی، تبریزی، بهجت، فاضل لنکرانی، امام خامنه ای، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی، صافی گلپایگانی، مظاهری:

 

زمان بلوغ شرعی و تکلیف

 

نشانه بالغ شدن {دختر یا پسر}، يكي از سه چيز است:

اوّل: روييدن موي درشت زير شكم بالاي عورت

دوم: بيرون آمدن مني

سوم: تمام شدن پانزده سال قمري در مرد و تمام شدن نه سال قمري در زن.

--------------


(1) بنابراين هر يك از اين سه نشانه به تنهايي، علامت بلوغ و رسيدن به حدّ تلكيف شرعي است.
(2) آیةالله العظمی مظاهری: روييدن موى درشت در بدن.
(3) در خواب يا بيداري.
***** **** *****

آیةالله العظمی سيستاني:

نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نه سال قمري است و در پسر يكي از سه چيز است

اوّل: روئيدن موي درشت در زير شكم بالاي عورت.

دوم: بيرون آمدن مني.

سوم: تمام شدن پانزده سال قمري.

 

زمان بلوغ شرعی و تکلیف


آیةالله العظمی وحید خراسانی: نشانه بلوغ یكى از سه چیز است:

(اوّل) روییدن موى درشت زیر شكم بالاى عورت در پسر.

(دوم) بیرون آمدن منى.

(سوم) تمام شدن پانزده سال قمرى در پسر ، و تمام شدن نُه سال قمرى در دختر ، و خون حیض دیدن در مورد دخترى كه معلوم نیست نُه سال او تمام شده یا نه.

زمان بلوغ شرعی و تکلیف

زمان بلوغ شرعی و تکلیف


سایر سـؤالها از آیةالله العظمی امام خامنه ای:


سؤال : آيا معيار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسى است يا قمرى؟
پاسخ: معيار، سال قمرى است.


سؤال: آيا پسرى که قبل از پانزده سالگى محتلم شده، حکم به بلوغ او مى‏شود؟
پاسخ: با احتلام، حکم به بلوغ او مى‏شود زيرا احتلام شرعاً از نشانه‏ هاى بلوغ است.


سؤال : اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهيم که دو علامت ديگر بلوغ (غير از سن تکليف) زودتر ظاهر شده ‏اند، حکم چيست؟
پاسخ: مجرّد احتمال اينکه آن دو نشانه زودتر ظاهر شده ‏اند، براى حکم به بلوغ کافى نيست.


سؤال : آيا جماع از نشانه‏ هاى بلوغ محسوب مى‏شود و با انجام آن، تکاليف شرعى واجب مى‏گردند؟ و اگر فردى از آن آگاهى نداشته باشد و چندين سال بگذرد، آيا غسل جنابت بر او واجب مى‏شود؟ و آيا اگر اعمال مشروط به طهارت مانند نماز و روزه را قبل از غسل جنابت انجام بدهد، آن اعمال باطل هستند و قضاى آنها واجب است؟
پاسخ: مجرّد جماع بدون انزال و خروج منى از نشانه‏ هاى بلوغ نيست، ولى باعث جنابت مى‏شود و واجب است هنگام رسيدن به سن بلوغ غسل کند و تا زمانى که يکى از نشانه‏ هاى بلوغ در فردى تحقق پيدا نکرده، شرعاً حکم به بلوغ او نمى‏شود و مکلف به احکام شرعى نيست و کسى که در کودکى بر اثر جماع جنب شده و سپس بعد از رسيدن به سن بلوغ، بدون انجام غسل جنابت نماز خوانده و روزه گرفته، واجب است نمازهاى خود را اعاده کند، ولى در صورتى که جهل به جنابت داشته، قضاى روزه ‏هايش واجب نيست.


سؤال: آيا ديدن خونى که داراى صفات حيض است، توسط دختر قبل از اتمام نه ‏سالگى، علامت بلوغ اوست؟
پاسخ: اين خون علامت شرعى بلوغ دختر نيست و حکم حيض را ندارد هرچند صفات آن را داشته باشد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه