سقوط 56 رتبه ای ایران در فهرست فساد مالی

سقوط ۵۶ رتبه ای ایران در فهرست فساد مالی

معاون اجرایی رییس جمهوری مبارزه با فساد اقتصادی را جهاد فی سبیل الله خواند و گفت: منشا بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، مفاسد اقتصادی است.

به گزارش کمیاب، محمد شریعتمداری روز چهارشنبه در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس پیش گیری از تقلب و سوء استفاده های مالی، گفت: بر اساس آمارهای جهانی، ایران از نظر شاخص های فساد مالی در ۸ سال اخیر ۵۶ رتبه سقوط کرده و در میان ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده و این رتبه فقط در سال ۹۱ به ۹۲، ۱۱ پله تنزل داشته است، لذا از این حیث نمی توانیم سر خود را بالا بگیریم.

وی با اشاره به فرمان سال ۸۰ مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد اقتصادی، گفت: اگر چه زنگ خطر ۱۲ سال پیش به صدا درآمد، اما در زمان حاضر فقط ۳۱ کشور بسیار فقیر و یا درگیر با جنگ های داخلی هسند که از نظر میزان فساد مالی جایگاه پایین تر از ایران را دارند و این امر نشان می دهد که در این زمینه نه تنها کار جدی صورت نگرفته، بلکه وضعیت بسیار بدتر شده است.

معاون اجرایی رییس جمهوری با اشاره به دستور اخیر رییس جمهوری به معاون اول دولت تدبیر و امید برای مبارزه جدی با فساد و سوء استفاده های مالی و ویژه خواری ها ناشی از شرایط تحریم ، گفت: فساد مالی در درجه اول منافع طبقات ضعیف و متوسط جامعه را نابوده می کند و بسیاری از مشکلات نظیر بیکاری، مسایل اجتماعی، طلاق و … را دامن می زند.

وی، تقویت مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تبلور جامعه مدنی، ایجاد فضای رقابتی و تقویت بخش خصوصی، اصلاح نظام اداری و مقررات کشور ، برخورد با دانه درشت ها و دوری از تبعیض را از راه های اساسی مبارزه با فساد اقتصادی در کشور خواند و همکاری همه قوا و دستگاه ها را برای تحقق آن ضروری دانست.

معاون اجرایی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه ˈفساد، نم اساس و پی حکومت ها است ، گفت : این نم می تواند در صورت گسترش و عدم برخورد جدی به ریزش سقف بیانجامد ولذا باید مبارزه با آنرا به افراد صالح، دست های پاک، جوانان مصمم و صالح سپرد و سرطان تبعیض در برخورد با مفاسد مالی را از بین برد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه