سوتی های شنیدنی

سوتی های شنیدنی

soti[WwW.Kamyab.IR]

اهواز از دیشب بارونیه. صبح که بیدار شدم گفتم برم پارک جلو خونه قدم بزنم زیر بارون تنهایی فاز میده! وقتی رفتم پایین همسایه بالایی و دخترشو جلوی آسانسور دیدم اونا منو ندیدن منم به روی خودم نیووردم و رفتم تو کوچه. به علت آب گرفتگی شدید نشد برم پارک برگشتم داخل تو پارکینگ همسایه پایینیمونو دیدم شروع کرد به احوال پرسی منم گرم جوابشو دادم یهو دیدم جلو ماشین همسایه بالاییمونه و داره با اون صحبت می کنه!!!! پریدم تو آسانسور از محل جیم زدم!!!

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
عروسی دعوت بودم خیلی دیر رسیدم ۵ دقیقه مونده بود شام بدن! خیلی با عجله رفتم تو که دیگه دیرتر از این نرسم.. از در که رفتم تو یکی از صاحاب مجلسا رو دیدم، بغل دستشم پدر داماد نشسته بود.اومدم باکلاس صحبت کنم گفتم: سلام خوب هستین؟ خیلی خوش اومدین…
با پدر داماد که احوال پرسی میکردم تازه فهمیدم به قبلیه چی گفتم =))
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
بابام داشت به دوستش شنا یاد میداد گفت حالا پاهای عقبتو تکون بده ! :|
بهش گفتم : بابا آخه پای عقب چیه ؟
.
.
.
.
.
.
گفت : خفه شو ، اینا اصطلاح های شنا هستش . وقتی نمیدونی الکی زر نزن ! :|

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
اعتراف میکنم چند دقیقه پیش به احمقانه ترین شکل ممکن تو مسابقه ی رادیو ورش شرکت کردم و خلاصه وسط برنامه گند زدم.
و دیگه تلفن رو قطع کردم. صدای مجری رادیو ورزش اینجوری شده بود -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
- – – – – – – – – – – – – – – – – – -

امروز سر جلسه امتحان یه لحظه اومدم ورقه سوالام و با دوستم عوض کنم برگه منو گرفت برگشو بهم نداد
یهو مراقب اومد بالا سرم یهو دید گفت:
برگه سوالات کو؟ اقا منو میگی یه دفعه برگشتم گفتم برگم کو؟
گفتم شاید افتاده زمین نگاه کرد گفت نیست یهو این رفیقم گفت :ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا برگه تو دست من چیکار میکنه؟
من
مراقب
سروش
جالب اینجاست اخر سرم برگه خودمو بهم داد
ایی خدااااااااااااااااااااا

- – – – – – – – – – – – – – – – – – -
دیروز میخواستم برم رادیولوژی از دسته شکستم عکس بگیرم .کناره خیابون منتظره ماشین بودم. به جای اینکه بگم مستقیم گفتم “رادیولوژی” !!!!راننده وایساد با چهره ای متعجب گفت اونجا دیگه کجاست؟!! :)

به نقل از فوکارو

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه