عکاسی میکروسکوپی از جهـان پیرامون!

عکاسی میکروسکوپی از جهـان پیرامون!

برخی از دانشمندان و هنرمندان علاقه مند به عکاسی میکروسکوپی، با استفاده از “میکروسکوپ اسکن الکترونی” (SEMs) تصاویری با جزئیات دقیق از حشرات، اشیاه و موجودات اطراف ما تهییه کرده اند.
SEMs برای تهیه تصاویر میکروسکوپی، اجسام را با الکترونها بمباران می کند و سپس با استفاده از یک رایانه نمای بسیار نزدیکی از تصویر می سازد.

شپش

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

قسمت زیرین برگ درخت

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

دهان نوعی مگس

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

نوزاد حشره

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

زنبور کوهی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

دهان یک سوسک بالغ

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

قسمت زیرین علف هرز

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

زیر شکم پشه

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

موهای روی سر شپش

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

چشم چپ پشه

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

گرده گل

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

پرچم گیاه

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

کرم پهن

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

سلول سرطان سینه

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

میکرو پلانکتون اقیانوسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

گرده های گل آفتابگردان

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

پشت کله شپش

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

مورچه

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

قسمتی از موم که محل تخم گذاری زنبور عسل است

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه