فرق طلاق رجعی و طلاق بائن چیست؟

فرق طلاق رجعی و طلاق بائن چیست؟

 

فرق طلاق رجعی و طلاق بائن چیست؟

 

در طلاق رجعی؛ مرد میتواند بدون خواندن صیغه عقد به زن خود رجوع کند.


در طلاق بائن؛
مرد حقّ ندارد به زن خود رجوع کند (منظور از رجوع این است كه مرد بدون عقد با زنش آشتي كند و او را مجدّداً به همسري بپذيرد).

فرق طلاق رجعی و طلاق بائن چیست؟


طلاق بائن بر پنج قسم است:

1) طلاق زنی که نه سال قمری اش تمام نشده،

2) طلاق زن یائسه

3) طلاق زنی که بعد از عقد شوهر با او نزدیکی نکرده،

4) طلاق سوّم زني كه او را سه دفعه طلاق داده اند،

5) طلاق خلع و مبارات.


طلاق حاکم شرع، زن شخصي را كه نه حاضر است كه مخارج زندگي او را بدهد و نه حاضر است او را طلاق دهد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه