مجازات برهنه راه رفتن یک زن در خیابان! + عکس

برخی زن و شوهر ها بخاطر تلافی کردن و مجازات دست به اقداماتی می زنند که خیلی عجیب و احمقانه به نظر میرسند که برهنه راه رفتن زن در خیابان بخاطر خیانت به همسر نمونه ای از این رفتارها است جالب اینجاست که بنابه تحقیقات پلیس پس از ساعاتی مشخص می شود که این زن هیچ گونه خیانتی نکرده است و زندگی سالمی دارد.

مرد چینی پس از آنکه تعدادی از همسایه ها به او گفتند که همسرش در زمانی که او در خانه نیست، به او خیانت می کند، اقدام عجیبی کرد. این مرد پس از نوشیدن الکل و کتک زدن همسرش، او را مجبور کرد برهنه به خیابان رفته و مسیری را با پای پیاده طی کند!
این زن برهنه همچنین نوشته ای در دست داشت که برروی آن نوشته بود: من بدنم را می فروشم!!

زن برهنه

مرد چینی در طول مسیر از دور همسرش را دنبال می کرد تا مطمئن باشد که همسرش چنین کاری را می کند و در گوشه ای از خیابان پنهان نمی شود.
پس از طی مسافتی پلیس متوجه این زن شده و آنها را بازداشت می کند. زمانی که پلیس ماجرا را از زبان مرد می شنود شروع به بررسی موضوع کرده و پس از ساعاتی متوجه می شوند که این زن هیچ گونه خیانتی نکرده است و زندگی سالمی دارد.
این زوج دارای دو دختر هستند و پس از مشخص شدن حقیقت، مرد یک عذرخواهی رسمی نوشته و آن را در روزنامه های محلی چین منتشر می کند و از همسرش بخاطر چنین رفتاری عذرخواهی می کند!

هنوز مشخص نیست که آیا همسر این مرد, رفتار عجیب شوهرش را بخشیده است یا خیر؟!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه