مجاز بودن کشیدن سیگار و جویدن آدامس توسط روزه دار!

هر مسلمانی بنابه پیروی از مرجع تقلید خود معتقد است که در مدت روزه داری نباید چیزی بخورد و بیاشامد چراکه در غیر این صورت روزه باطل می شود اما در این میان ادعاهایی عجیب از سوی برخی افراد صورت گرفته که کاملآ با اعتقادات مذهب تشیع مغایرت دارد.جویدن آدامس به لحاظ شأن اجتماعی و عرفی با سنت روزه داری همخوانی ندارد اما سلفی ها مدعی شدند که مراجع دینی تشیع مصرف دخانیات و جویدن آدامس را از دلایل بطلان روزه نمی دانند.

پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه: سلفی ها مدعی شدند که مراجع دینی تشیع مصرف دخانیات و جویدن آدامس را از دلایل بطلان روزه نمی دانند.

پایگاه مصر الیوم نوشت: سلفی ها با ذکر نمونه های غیرواقعی و واهی از فتواهای مراجع دینی مدعی شدند که تنی از مشهورترین مراجع تشیع جویدن آدامس، سیکارکشیدن و ارتباط با زنان را از جمله مبطلات روزه نمی شمارند.

آنان همچنین مدعی شدند: علمای تشیع مجوز روزه نگرفتن در سرزمین هایی که زمان روزه داری آن ها طولانی است را صادر کرده و قایل به قضای روزه در زمستان شده اند.

در همین راستا « محمود مهنا» عضو هیات علمای الازهر با لحنی موهن ادعا کرد: « شیعیان گروه بدعت گری هستند که امور غیر دینی را وارد دین کردند، آنان قرآن را تحریف می کنند و مصرف سیگار برای روزه دار را جایز می دانند.»

علاوه بر آن «علاء السعید» موسس ائتلاف سلفی دفاع از صحابه نیز مدعی شد: « شیعیان قوانین متفاوت با اهل تسنن را وارد آیین روزه داری کرده اند و قایل به این مقوله هستند که باید با اهل تسنن مخالفت کرد، حتی اگر بر حق باشند.»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه