معمای جالب شکل های دوقلو

معماها اکثرآ برای سنجش هوش کودکان و نوجوانان به کار می روند و ذهن کجنکاو آن ها را به چالش می کشند،حتی یکی از سرگرمی های سالم و از وسایل سنجش هوش و تقویت حافظه محسوب می شود.

بسیاری از معماها با نکات انحرافی شان افراد باهوش را به اشتباه می اندازند و بسیاری دیگر با پیچیده بودنشان.معمایی که در این بخش در اختیارتان گذاشته ایم معمای شکل های دوقلو است که در این معما با کمی دقت نظر باید شکلی که با بقیه شکل ها فرق دارد را پیدا کنید.

کدام یک از پنج‌ ضلعی‌های زیر یک جفت مشابه ندارد؟

معما
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊


پاسخ معمای شکل‌های دوقلو :

معمای جالب

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه