هشت پای بسیار بزرگ در لندن موجب ترافیک شد هشت پای غول پیکر در مرکز لندن موجب ترافیک شد. افراد و عابران پیاده با دیدن این حیوان عظیم الجثه مکثی می نمودند و عکس می گرفتند. این هشت پا که توسط کامیون روباز حمل می شد موجب ترافیک وسیع در یکی از تقاطع های پرتردد لندن شده بود. پلیس به شهروندان هشدار می داد با احتیاط رانندگی نمایند. کامیون هشت پای ۲ متری را حمل می نمود که در تقاطع پرتردد لندن دچار نقص فنی شد. گفته می شود هشت پا متعلق به شرکت “بت فیر”بوده که از صحنه فیلم حمل شده بود و کامیون در تقاطع ...

هشت پای بسیار بزرگ در لندن موجب ترافیک شد

 

1-Hashtpa[wWw.kamyab.ir]

 

 

هشت پای بسیار بزرگ در لندن موجب ترافیک شد هشت پای غول پیکر در مرکز لندن موجب ترافیک شد.افراد و عابران پیاده با دیدن این حیوان عظیم الجثه مکثی می نمودند و عکس می گرفتند.این هشت پا که توسط کامیون روباز حمل می شد موجب ترافیک وسیع در یکی از تقاطع های پرتردد لندن شده بود.
پلیس به شهروندان هشدار می داد با احتیاط رانندگی نمایند.کامیون هشت پای ۲ متری را حمل می نمود که در تقاطع پرتردد لندن دچار نقص فنی شد.گفته می شود هشت پا متعلق به شرکت “بت فیر”بوده که از صحنه فیلم حمل شده بود و کامیون در تقاطع خیابان آکسفورد سیرکس دچار نقص فنی می گردد و ترافیک عظیمی را سبب می گردد.

به گفته سخنگوی بت فیر انها در حال ساخت فیلم تبلیغاتی در خصوص جام جهانی بودند که پس از اتمام کارشان هشت پا حمل شده و موجب ترافیک شده است.وی می افزاید انها هیچ موقع قصد مزاحمت یا شیرین کاری را در وسط تقاطع شلوغ نداشته اند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه