همینجوری‎

1-Hamin[WwW.KamYab.IR]

مقدمه شوخی: بچگی هام به این فکر میکردم که چرا مسیحی ها عروسی هاشون رو تو کلیسا می گیرن ولی مسلمونا تو مسجد نمی گیرن!(البته شدیدا به میمنت و مبارکی آن معتقدند و زمان برگزاری برایشان فوق العاده مهم است)
موخره جدی: عالم مدرن سپهر قدسی ازدواج را افسون زدایی کرد و تا حدود حیوانی شهوات فروکاست. روانشناسی مدرن تمام وجوه جادویی و متعالی ازدواج را به نیاز جنسی تنزل داد. بنابراین پیوندهای آسمانی به ارضاء جنسی تقلیل داده شد… این معرکه است که هنوز در ایران اول کارتهای عروسی می نویسند: یاعلی گفتیم و …
پ ن:وقتی انبوه روایات رو در ثواب و مقام اعمال متاهل در قیاس با مجرد می بینید به این فکر میکنید که خداوند کلا کسی رو که عمدا تجرد رو انتخاب کرده داخل آدم حساب نکرده!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه