پلمپ تجهیزات هسته ای نطنز/ عکس

پلمپ تجهیزات هسته ای نطنز/ عکس

تعلیق غنی‌سازی ۲۰درصد ایران
مدیرکل امور پادمان های سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام تعلیق غنی سازی ۲۰ درصد گفت: «فرآیند اکسید کردن و رقیق سازی ذخیره ۱۹۶ کیلوگرمی اورانیوم ۲۰ درصد نیز آغاز شد.»
محمد امیری روز دوشنبه گفت که در راستای اجرای برنامه اقدام مشترک ژنو، جمهوری اسلامی ایران با حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، تولید غنی سازی ۲۰ درصد را در سایت های نطنز و فردو تعلیق کرد.

1-NaTanz[WwW.KamYab.IR]

2-NaTanz[WwW.KamYab.IR]

3-NaTanz[WwW.KamYab.IR]

4-NaTanz[WwW.KamYab.IR]

5-NaTanz[WwW.KamYab.IR]

6-NaTanz[WwW.KamYab.IR]

7-NaTanz[WwW.KamYab.IR]

8-NaTanz[WwW.KamYab.IR]

9-NaTanz[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه