روانشناسی کودک

سطوح و اسباب عقب ماندگی ذهنی (1)

نویسندگان:. ریتاویکس نلسون. الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. گذشته نشان می‌دهد که عقب ماندگی ذهنی برحسب شدت آن طبقه بندی شده است. انجمن آمریکایی نارساییهای ذهنی براساس هوش ارزیابی شده و رفتار سازگارانه سطوحی را مشخص کرده است. همان گونه که پیش از این دیدیم، انجمن نارساییهای ذهنی عملکرد هوشی زیر میانگین را نمره‌ی بهره هوشی می‌داند که در یک آزمون هوش کلی، بیشتر از دو انحراف معیار زیر میانگین باشد. برای کودکانی که با آزمون استانفورد- بینه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، امتیاز 67 با این معیار مطابقت دارد. به دلیل تفاوتهای جزئی میان آزمو

ادامه مطلب ...
سطوح و اسباب عقب ماندگی ذهنی (2)

نویسنده: ریتاویکس نلسون، الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. شناخت و یادگیری. تلاش‌هایی که برای درک عقب ماندگی ذهنی صورت می‌گیرد، جستجو برای پی بردن به فرایندهای شناختی زیر بنایی در نارسایی هوش را در بر می‌گیرد. در حال حاضر فرضیه‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد، امّا میان آن‌ها یکپارچگی دیده نمی‌شود، و نظریه‌ای جامع نیز در این باره وجود ندارد. در حال حاضر بررسی‌هایی در چارچوب کار پیاژه در دست انجام است. در عین حال، مبنای اکثر این بررسی‌ها، مطالعات تجربی در مورد یادگیری و به جریان اندازی اطلاعات است. نظریه‌ی پیاژه. پیاژه خود درباره

ادامه مطلب ...
تغییرات روانی اعمال بدن

نویسندگان:. ریتاویکس نلسون. الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. مردم مغرب زمین هنوز شیفته آن مرتاض شرقی هستند که روی سنگ داغ راه می‌رفت، به میل خود ضربان قلبش را کُند می‌کرد، و با نیروی تفکّر زخمها را به هم می‌آورد. معالجه کاهنان اوّلیّه که با دور کردن روح شیطان، دردها را درمان می‌کردند؛ معجزه‌هایی که افراد به واسطه ایمان خود شفا می‌یابند؛ و بیماریهایی که با داروهای بی اثر درمان می‌شوند، مجذوب کننده است ( رک به، الومان Ullmann و کراسنر Krasner، 1975 ). این پدیده‌ها تأثیر احتمالی عوامل روانی را در درمان بیماریهای جسمی به طرز برجسته‌ای

ادامه مطلب ...
بدرفتاری با کودک و راههای پیش گیری از آن

نویسندگان:. ریتاویکس نلسون. الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. رفتار نادرست با کودکان همواره وجود داشته است. در ایالات متحده‌ی امریکا رفتار نادرست با کودکان موجب شد که در سال 1874 « انجمن مبارزه با آزار کودکان » (1) تشکیل شود. در سالهای دهه‌ی 1940 گزارشهای درمانی بدون توضیح علّت آسیب دیدگی کودکان- بویژه شکستگیهای متعدّد استخوان، متورّم شدن کاسه سر، و خونریزی- گمانهای تازه ای را در مورد بدرفتاری با کودکان برانگیخت ( گیل، 1970 ). دو دهه‌ی بعد کِمپ kEMPE برای کودکی که مراقبانش از روی قصد به وی آسیب بدنی وارد کرده باشند، از واژه‌ی کودک

ادامه مطلب ...
تاریخچه‌ی کوتاه اختلالهای دوران کودکی

نویسنده: ریتاویکس نلسون، الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. بشر احتمالاً تنها موجودی است که رفتارهای خود را جزء به جزء ارزیابی می‌کند. در مورد سبب شناسی و آسیبهای روانی حدس و گمانهایی ارائه شده است، و کوششهایی جدی به عمل آمده است تا افراد مبتلا به اختلال رفتار را طبقه بندی و درمان کنند. تا اواخر قرن نوزدهم، این کوششها اساساً متوجّه بزرگسالان می‌شد ( تابلو 1-1 را ملاحظه فرمایید ). بعد از آن، پیشرفتهای دیگری حاصل شد که وضعیت را به صورت آشکاری دگرگون کرد. تأثیر زیگموند فروید. قبل از آغاز قرن بیستم، اکثر نظریه‌ها بر سبب شناسی اعظا تأکی

ادامه مطلب ...
زمینه‌های اجتماعی

نویسنده: ریتاویکس نلسون، الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. زمینه‌های اجتماعی رشد شامل طبقه‌ی اجتماعی، خانواده، دوستان و هم سن و سالان، و مدرسه می‌شود. در داخل این زمینه‌هاست که خصوصیات اجتماعی و نیز جسمی و هوشی کودک شکل می‌گیرد. وضعیت اجتماعی- اقتصادی. وضعیت اجتماعی-اقتصادی، یا طبقه‌ی اجتماعی با درآمد، سطح سواد و دانش، و نیز سطح اشتغال خانواده مشخص می‌شود که تمام اینها با یکدیگر در ارتباطند. در واقع تمام جوامع براساس وضعیت اجتماعی- اقتصادیشان طبقه بندی می‌شوند، و هر خانواده با داشتن تفاوتهایی که تقریباً در تمام جنبه‌های زندگی دیده

ادامه مطلب ...
رشد فکری و ذهنی کودک

نویسنده: ریتاویکس نلسون، الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. نوزاد موجود زنده‌ای است که معمولاً بین دو و نیم تا سه کیلوگرم وزن دارد و ممکن است به نظر آید که از دنیای اطرافش بی خبر است. با وجود این، زندگی در روزهای اول بعد از تولّد از آنچه به نظر می‌رسد پویایی و تحرک بیشتری دارد. برای آن که نوزاد بتواند حتی از طریق بازتاب واکنش نشان دهد، باید محیط را حس کند. از جایی که واکنش نوزادان از طریق ارائه‌ی اعمال حرکتی محدود است و نمی توانند تجربیاتشان را باز گویند، قضاوت درباره‌ی استعداد و ظرفیت حسی آنان مشکل است. با این حال تکنیکهای جدید،

ادامه مطلب ...
تعریف اختلال رفتار

نویسنده: ریتاویکس نلسون، الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. برای تعریف اختلال کنشی (disordered functioning)، شیوه دقیق و ساده‌ای در دست نیست، غالب اوقات مشکلات رفتاری را نابهنجار abnormal تلقی می‌کنند. اگر ریشه‌های این واژه را ردیابی کنیم، خواهیم دید که پیشوند « ab » به معنی دور (3way)، جدا (from)، و خارج (off) است، در حالی که اصطلاح بهنجار (normal) به مفهوم وسط معتدل، و معمولی است (websters new collegiate. 1973) بدین ترتیب نابهنجار در وحله اول آنچه را که از اعتدال منحرف شده است به ذهن می‌رساند، هر چند که استفاده عادی این واژه بر این

ادامه مطلب ...
کار کردن با کودکی که اختلال رفتاری دارد

نویسندگان: ریتاویکس نلسون. الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. مراقبت و درمان کودکان مبتلا به مسائل رفتاری به چندین رشته ارتباط پیدا می‌کند. رشته‌هایی که بیش از همه به چشم می‌آید، عبارتست از: روان شناسی، روان پزشکی، مددکاری اجتماعی، و آموزش و پرورش ویژه. روان شناسانی که به اختلالهای دوران کودکی علاقه مندند، معمولاً متخصص روان شناسی بالینی هستند، و برخی اوقات در روان شناسی رشد، مدرسه، و روان شناسی تربیتی تخصص دارند. اکثر اوقات آنان درجه دکترا (Ph. D. یا Pas. D) دارند که لازمه‌اش چهار یا پنج سال تحصیل عالی در این دوره است. به عنوان ی

ادامه مطلب ...
نظریه‌ی بیولوژیکی- فیزیولوژیکی

نویسنده: ریتاویکس نلسون، الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. نظریه‌ی بیولوژیکی در کلی ترین شکل خود، از این حکایت دارد که در رشد، اختلالات رفتاری بیولوژی مهم ترین عامل است. این گمان که آسیب دیدگی روانی بواسطه‌ی یک نارسایی یا کار نادرست دستگاه زیستی پدید می‌آید در دنیای غرب، به فرهنگ یونان باز می‌گردد. بقراط که به پدر طب شهرت دارد، بدن را منشأ همه‌ی رفتارها می‌دانست. وی معتقد بود زمانی فکر خوب کار می‌کند که مغز سالم باشد. از این روی، فکر یا رفتار نادرست محصول آسیب دیدگی مغز است. نظریه‌ی فیزیولوژیکی یکی در آغاز بشدت تحت تأثیر بیولوژی

ادامه مطلب ...
رشد اجتماعی کودک

نویسنده: ریتاویکس نلسون، الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. رشد اجتماعی به تأثیر متقابل کودک با دیگران و پذیرش نقشهای اجتماعی گفته می‌شود. در نتیجه‌ی رشد اجتماعی، در برگیرنده رشد نوعدوستی، درستکاری، دفاع از خود، ارتباط و متعلّق، همکاری، خویشتن داری، و انگیزه‌ی پیشرفت است و به ما نشان می‌دهد که چگونه یک دانش آموزف خواهر یا برادر، دوست، فرزند پسر یا دختر مرد یا زن بود. چنین قلمروهای رفتاری است که معمولاً از آنها با نام شخصیّت یاد می‌شود. هر چند روشن است که در تحلیل دقیق، خصوصیات جسمی و عملکر هوشی نیز بخشی از شخصیّت به حساب می‌آید. نظ

ادامه مطلب ...
برخی موضوعهای مهم در رشد

نویسنده: ریتاویکس نلسون، الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. سطوح رشد. تغییرات مربوط به رشد تا بدان اندازه با دوره‌ی کودکی گره خورده است که براستی غیرممکن است بتوان بدون کاوشی درباره‌ی سطح رشد کودک درباره‌ی مسائل وی سخن به میان آورد. شاید بتوان از سن تقویمی در حکم شاخصی تقریبی برای تعیین سطح رشد بهره گرفت، امّا برای تعیین سطح رشد عملی بهتر است عملکرد و خصوصیّات واقعی کودک ملاک قرار گیرد. در برخی مواقع تعیین دقیق سطح رشد علمی است، مانند هنگامی که قد را اندازه می‌گیریم، دوره‌ی برجسته‌ای از حرکت و زبان را بررسی می‌کنیم، یا از کودک می‌خو

ادامه مطلب ...
آموزش و پرورش و درمان عقب ماندگی ذهنی

نویسنده: ریتاویکس نلسون، الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. به رغم آن که می‌توان عقب ماندگی ذهنی را مشکلی روانی، طبّی، یا آموزشی و پرورشی به حساب آورد، این مسأله در مرحله‌ی آخر مشکلی اجتماعی است ( سایترین و لوری Lourie، 1980 ). طرز برخوردها نسبت به عقب مانده‌های ذهنی بیشتر منعکس کننده‌ی احساس‌های حاکم در آن دوره است. در تاریخ اخیر سه دوره‌ی مشخص علاقه مندی شدید و تفکر خلاّق نسبت به عقب مانده‌ها وجود داشته است که با نگرش‌های دموکراتیک و ناشی از تحوّل اجتماعی و آزادی خواهی پیوند دارد. اوّلین دوره، مقارن است با انقلاب‌های فرانسه و امر

ادامه مطلب ...
کار با کودک در حال مرگ

نویسنده: ریتاویکس نلسون، الن سی. ایزرائل. مترجم: محمد تقی منشی طوسی. بدیهی است، که یکی از ناراحت کننده‌ترین جنبه‌های کار با کودکان بیمار، قضیّه‌ی مرگ است. مسأله‌ی مرگ مشکلی چند وجهی است که با پرسشهای پیچیده‌ی بسیار همراه است. کودک از مرگ چه می‌داند ؟ چگونه می‌توان وی را به بهترین وجه برای آن آماده کرد ؟ خانواده‌ی کودک را چطور ؟ چگونه. می‌توان کودک را برای مرگ آماده کرد و همزمان با آن نیاز به حفظ انگیزه برای رعایت برنامه‌های درمانی را که تداوم بخش زندگی اوست در وی تقویت کرد ؟ آیا می‌توان به خانواده کمک کرد تا مرگ قریب الوقوع کودک را بپذیرند،

ادامه مطلب ...
انواع شيوه هاي فرزند پروري

نویسنده: امیر احمدی دارانی. اهمّیّت خانواده به عنوان اولین جایگاه اجتماعی و مهم ترین عامل تعیین کننده ی رفتارهای فرزندان بر کسی پوشیده نیست. در خانواده، کودکان می آموزند چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است و خانواده نقش قابل توجّهی در شکل گیری شخصیّت و رفتار کودک دارد. ارتباط والدین و فرزندان از موارد مهمی است که سال ها نظر متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. شیوه های فرزند پروری یک عامل تعیین کننده و اثرگذار بر روی شخصیت کودکان است که نقش بسیار مهمی در رشد روحی و روانی آنان می گذارد. شیوه های فرزند پروری، به روش هایی گفته می شود که و

ادامه مطلب ...
نيازهاي کودکان

نویسنده: امیر احمدی دارانی. نیاز به دوستی با هم سالان. « پدرم به من اجازه نمی دهد با کسی دوست بشوم. او معتقد است دوستان جلو پیشرفت مرا می گیرند و نمی گذارند به مطالعه درس هایم، بپردازم و به من آسیب می رسانند. ». « پسری 11 ساله ». دوستی ها در توسعه ی شخصیّت کودکان نقش مهمی دارند. از مهم ترین عوامل اجتماعی شدن کودکان دوستان آن ها هستند. کودکان در سن پیش دبستانی دوست دارند با هم سالانی که شاد و زیبا هستند یا خوراکی و اسباب بازی دارند ارتباط برقرار کنند و دوست شوند. دوستی در این دوره سریعاً تغییر می کند. کودک بدون علت خاصی ممکن است دوستانش را

ادامه مطلب ...
مشکلات عمومي کودکان

نویسنده: امیر احمدی دارانی. پرخاشگری. فرزند هشت ساله ام خیلی عصبانی است. مرتب فریاد می زند، اشیای منزل را پرت می کند و با برادرش دعوا می کند. چندین بار او را کتک زدم ولی دست از کارهایش برنداشته است. برای کمک به فرزندم چه توصیه هایی می کنید؟. «مادر یک کودک». پرخاشگری چیست؟. پرخاشگری رفتار هدف داری است که در جهت تحقیر شخصیّت دیگران و آسیب رساندن به آنها صورت می گیرد (سادوک (1) 2007). پرخاشگری در کودکان به شکل های زیر دیده می شود. - فریاد کشیدن، ناسزا گفتن، به کار بردن کلمات توهین آمیز به هنگام روبه رو شدن با ناکامی و استرس. - دعوا و ترساندن د

ادامه مطلب ...
دروغ گويي کودکان

نویسنده: امیر احمدی دارانی. پسر پنج ساله ام خیلی دروغ می گوید. بعضی مواقع در میهمانی ها دروغ هایی می گوید که همه می خندند. هرچه او را نصیحت می کنم فایده ای ندارد. این مسئله مرا نگران کرده است. چه کارهایی باید انجام دهم که فرزندم دروغ گفتن را کنار بگذارد. ». «مادر یک کودک». یکی از مسائلی که خانواده ها را نگران می کند، دروغ گویی فرزندان شان است. خانواده ها نگران هستند که دروغ گویی کودکان شان، ادامه داشته باشد و در بزرگ سالی نیز جزء خصوصیات اخلاقی آنها شود. کودک به دلایل مختلف دروغ می گوید و برای درمان آن باید بدانیم علت دروغ گویی کودک چیست.

ادامه مطلب ...
دزدي کردن کودکان

نویسنده: امیر احمدی دارانی. « بعضی وقت ها در کیف مدرسه پسرم وسایلی را می بینم که از خودش نیست مثل تراش، خط کش، پرگار و خودکار. می فهمم که از بچه های دیگر برداشته است. چندین بار هم پسرم را کتک زدم ولی فایده ای نداشته. جرأت نمی کنم به مدرسه خبر دهم چون می ترسم برای فرزندم بد شود ». «مادر یک کودک». دزدی در تمام جوامع، صفتی زشت و ناپسند به حساب می آید. هیچ کودکی دزد به دنیا نمی آیند. محیط خانواده اولین جایی است که به کودک یاد می دهد دست به چنین کار زشتی بزند. دزدی به معنی برداشتن اموال دیگران، بدون اجازه و پنهانی است. دزدی کودکان ابتدا از وسا

ادامه مطلب ...
دعوا بين خواهرها و برادرها

نویسنده: امیر احمدی دارانی. پسر 11 ساله ام با خواهر کوچک ترش دائم جروبحث و دعوا می کند. این مسئله مرا خیلی ناراحت کرده است. با آنها چگونه رفتار کنم؟. «مادر کودکان». روابط خواهر و برادر. همه ی والدین دوست دارند فرزندانشان هم دیگر را دوست داشته باشند، به هم احترام بگذارند، با هم بازی کنند و به هم دیگر کمک کنند. اما جروبحث میان خواهر و برادر همیشه اتفاق می افتد، از جروبحث بر سر نشستن روی صندلی جلوی ماشین تا دعوا بر سر دیدن برنامه ی تلویزیونی مورد علاقه خود. این جروبحث ها بخشی از زندگی خانوادگی بچه هاست. این جروبحث ها و دعواها باعث می شوند تا

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه