ضرب المثل

داستان ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه

ضرب المثل،داستان ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه،روزی بود، روزگاری بود. در آن روزگار، جز اسب و الاغ و شتر، وسیله ای برای سفر و رفتن از شهری به شهر دیگر وجود نداشت. کد خبر: ۷۱۱۷۲. تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ - ۲۳:۰۰. ضرب المثل،داستان ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه،روزی بود، روزگاری بود. در آن روزگار، جز اسب و الاغ و شتر، وسیله ای برای سفر و رفتن از شهری به شهر دیگر وجود نداشت. راه ها پر از خطر بود. مردم گروه گروه و به صورت کاروان به سفر می رفتند تا بتوانند با دزدهایی که در پیچ و خم راه ها و گردنه های سرد و دشوار کمین کرده بودند، مقابله کنند. ی

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد

ضرب المثل,داستان ضرب المثل زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد,احتیاط در سخن گفتن و پرهیز از گفتن حرفها نیشدار و خطرناک که ممکن است به قیمت جان تمام شود. کد خبر: ۷۱۱۷۴. تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۰. ضرب المثل,داستان ضرب المثل زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد,احتیاط در سخن گفتن و پرهیز از گفتن حرفها نیشدار و خطرناک که ممکن است به قیمت جان تمام شود . آورده اند که …. شبی دزدی استادانه به هر طرف می تاخت . در اثنای راه گذر او بر کارگاه دیبا بافی افتاد که جامه لطیف و زیبا می بافت و انواع تکلیف در آن به کار می برد و اصناف نقشهای بدیع و صورت های دلفریب

ادامه مطلب ...
ضرب المثل بز اخفش

ضرب المثل بز اخفش،کسانی که در موضوعی تصدیق بلاتصور کنند و ندانسته و در نیافته سر را به علامت تصدیق و تأیید تکان دهند، اینگونه افراد را به "بز اخفش" تشبیه و تمثیل می کنند. کد خبر: ۷۰۳۷۷. تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۶. کسانی که در موضوعی تصدیق بلاتصور کنند و ندانسته و در نیافته سر را به علامت تصدیق و تأیید تکان دهند، اینگونه افراد را به "بز اخفش" تشبیه و تمثیل می کنند. باید دید اخفش کیست و بز او چه مزیتی داشت که نامش ��ر سر زبانها افتاده است. اخفش از نظر لغوی به کسی گویند که چشمش کوچک و ضعیف و کم نور باشد. در تاریکی بهتر از روشنایی و در روز ابری و

ادامه مطلب ...
ضرب المثل سه رإس الاغ

ضرب المثل ,ضرب المثل سه رإس الاغ،می گویند مردی روستایی با چند الاغش وارد شهر شد. هنگامی که کارش تمام شد و خواست به روستا بازگردد، الاغ ها را سرشماری کرد. کد خبر: ۶۹۵۰۱. تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۹. ضرب المثل ,ضرب المثل سه رإس الاغ،می گویند مردی روستایی با چند الاغش وارد شهر شد. هنگامی که کارش تمام شد و خواست به روستا بازگردد، الاغ ها را سرشماری کرد. دست بر قضا سه رأس از الاغ ها را نیافت. سراسیمه به سراغ اهالی رفت و سراغ الاغ های گمشده را گرفت. از قرار معلوم کسی الاغ ها را ندیده بود. نزدیک ظهر، در حالی که مرد روستایی خسته و ناامید شده بود

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل چهارتکبیر زدن

داستان ضرب المثل چهارتکبیر زدن ,داستان ضرب المثل چهارتکبیر زدن,چهارتکبیر زدن,داستان خواندنی,مثل اباد,داستان ضرب المثل,ضرب المثل,ایران مطلب. کد خبر: ۴۴۵۷۲. تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۰. ایران مطلب : عبارت بالا در عرف اصطلاح عرفا و ارباب ذوق وادب کنایه از ترک علایق ، پشت پا زدن به دنیا و مافیها و رهاکردن امیال و آرزوها باشد . خواجه شیراز می فرماید :. من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق. چهارتکبیر زدم : یکسره بر هرچه که هست. باید دید منظور از چهار تکبیر و شان نزول آن چیست که آدمی چون بخواهد تبرای مطلق از ما سوی بجوید آن را به چهار تکبیر. تعبیر. میکند

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل شانس خرکی

داستان ضرب المثل شانس خرکی,داستان ضرب المثل شانس خرکی,ضرب المثل شانس خرکی,ضرب المثل شانس,ریشه تاریخی ضرب المثل,ضرب المثل,ایران مطلب. کد خبر: ۴۶۰۸۳. تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۶. ایران مطلب : اصطلاح بالا مترادف نقش آوردن و کنایه از بخت و اقبال غیر متقربه است که بر حسب تصادف و بدون انتظار قبلی روی کند و محرومیت ها و ناکامی های گذشته را جبران نماید با این تفاوت که اصطلاح شانس آوردن به صورت جدی ولی عبارت مثلی نقش خرکی در لباس شوخی و یا به منظور اهانت و تحقیر گفته می شود. اگر هر سه قاپ به شکل خر یعنی سه خر بنشیند این هم بزرگترین نقش است که کمتر اتفا

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل به رخ کشیدن

ضرب المثل به رخ کشیدن, داستان ضرب المثل, ضرب المثل ایرانی, به رخ کشیدن, بازی شطرنج, رخ کشیدن, آموزش شطرنج, ریشه ضرب المثل, انواع ضرب المثل, مهره ی شطرنج. کد خبر: ۴۶۷۲۹. تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۲. ایران مطلب : این اصطلاح را هنگامی به کار می برند که با برشمردن خوبی هایی که به کسی کرده اند و یا بدی هایی که از کسی دیده اند، او را خجالت زده کرده و از میدان به در کنند. بر خلاف تصور بسیاری از فارسی زبانان واژه ی رخ در این اصطلاح به معنی چهره و صورت نیست و ارتباطی با این معنا ندارد. این واژه از اصطلاحات بازی شطرنج و نام یکی از مهره های آن است. رخ ن

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل برج زهرمار

ضرب المثل ایرانی مار بزرگ مثل آباد ستاره مشتری , سم مار , ضرب المثل , ضرب المثل برج زهرمار , داستان ضرب المثل , برج زهرمار , خشم و غضب,ایران مطلب. کد خبر: ۴۶۹۱۹. تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۳. ایران مطلب : هر کس بر اثر حادثه ای حالت خشم و غضب فوق العاده به او دست دهد به قسمی که چهره پر چین و جبین پر آژنگ کند ؛ چنین کس را اصطلاحاً برج زهر مار می گویند . لکن در استعمال آن باید الفاظ تشبیه مانند چون و همچون و امثال آن بکار رود تا افاده معنی کند . گر چه این عبارت ریشه نجومی دارد نه تاریخی ، ولی در هر حال باید ریشه آن به دست آید تا معلوم گردد علت تس

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل خیمه شب بازی

داستان ضرب المثل خیمه شب بازی ,ضرب المثل خیمه شب بازی,داستان ضرب المثل,مثل آباد,داستان جالب,ضرب المثل جالب,ضرب المثل ,ایران مطلب. کد خبر: ۴۷۱۴۱. تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۳. ایران مطلب : افراد دغلباز و مزور که همواره در مقام قلب حقایق هستند تا کاهی را کوهی جلوه داده اعمال و کردار خویش را مصاب و مستحسن نمایش دهند از سادگی و زودباوری عوام الناس سوء استفاده کرده با دوز و کلکها و لطایف الحیل که صرفاً اختصاص به این طبقه دارد افکار عمومی را از صراط مستقیم حقیقت و حقانیت منحرف می کنند و به طریقی که منافع آنها را تأمین کند سوق می دهند. این گونه دغلکار

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل گربه رقصانی

داستان ضرب المثل گربه رقصانی ,ضرب المثل گربه رقصانی,داستان گربه رقصانی,مثل آباد گربه رقصانی,داستان جالب,داستان خواندنی,ضرب المثل,ایران مطلب. کد خبر: ۴۷۳۳۵. تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۰. ای��ان مطلب : گربه رقصانی کنایه از کارهای بی مغز و مایه و اعمال کودکانه است . یا به تعبیر دیگر درکارها مانع به وجود آوردن ، کاری را به تاخیرانداختن ، تعلل و امروز و فردا کردن در ادای حقی که در تمام موارد با ضرب المثل بالا تشبیه و تمثیل می شود . اکنون باید دید که رقص گربه یا به اصطلاح دیگر گربه رقصانی با اعمال بی مغز و بی رویه و تاخیر در امور چه ارتباط و بستگی دا

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل درباره آجیل

ناصرالدین شاه قاجار ریشه تاریخی ضرب المثل ضرب المثل قدیمی , آجیل , مجلس شواری اسلامی , ضرب المثل , نه آجیل می دهم، نه آجیل می گیرم , داستان ضرب المثل , ضرب المثل ایرانی , سلسله قاجاریه,ایران مطلب. کد خبر: ۴۸۷۹۹. تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۶. ایران مطلب : از ممیزات پاکمردان عالم این است که انعطاف نمی پذیرند و انحراف نمی جویند. هنگام قدرت و توانایی تحت تأثیر و تطمیع واقع نمی شوند. هنگام تنگدستی با نان جوین خو می کنند تا خوان گسترده صاحبان مکنت و ثروت ذائقه آنان را تحریک نکند. ارباب توقعات نامشروع به این زمره از مردم روزگار هرگز مراجعه نمی کنند

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل زينب زيادی

ضرب المثل زینب زیادی ,ضرب المثل زینب زیادی,داستان ضرب المثل,داستان آموزنده ,داستان خواندنی ,مثل اباد ,ضرب المثل,ایران مطلب. کد خبر: ۴۹۳۲۰. تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۰. ایران مطلب : عبارت بالا از امثله سائره عامیانه است و در مواردی به کار می رود که در جمعی برای تمام افراد جمعیت جز یک نفر سهم و نصیبی قایل شوند و آن یک نفر را به حساب نیاورند. در این موقع زبان حال آن یک نفر محروم و بی نصیب این خواهد بود که: مگر من زینب زیادیم؟. این ضرب المثل در مورد زن و مرد فرق نمی کند و هر دو جنس مخالف از آن در موارد مقتضی استفاده و تمثل می کنند. اکنون ببینیم ا

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل خر بیار باقلا بار کن

ریشه تاریخی ضرب المثل باقالا خر خرمن باقالا , انواع ضرب المثل , ضرب المثل خر بیار باقلا بار کن , داستان ضرب المثل , ضرب المثل ایرانی , خر بیار باقلا بار کن ,ایران مطلب. کد خبر: ۵۰۶۰۷. تاریخ: ۰۸ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۹. ایران مطلب : این مثل در موقعی گفته می شود که یک نفر از طرف آدم پرزور و قوی تر از خود ظلمی می بیند و چون زورش به او نمی رسد ناچار حکم او را می پذیرد. مردی باقلای فراوان خرمن کرده بود و در کنار آن خوابیده بود. فرد دیگری که کارش زورگویی و دزدی بود، آمد و بنا کرد به پر کردن ظرف خودش . صاحب باقلا بلند شد که دزد را بگیرد. با هم گلاویز ش

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل زديم ولی نگرفت

ریشه تاریخی ضرب المثل ضرب المثل های ایرانی تیزهوشی , مگر 3 را بر 9 نزدی که به این روز افتادی , ریشه ضرب المثل , ضرب المثل , داستان ضرب المثل , ضرب المثل زدیم ولی نگرفت , عبارت مثلی , شاه عباس دوم,ایران مطلب. کد خبر: ۵۱۱۱۵. تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۳. ایران مطلب : این عبارت مثلی هنگامی به کار می رود که شخص در انجام کاری کمال سعی و اهتمام را معمول دارد، تمام موانع را از پیش پای مقصود بردارد، با وجود این همه تلاش و فعالیت سرانجام با بن بستی مواجه شود که اجابت مسئول را دشوار کند. در این مورد و نظایر آن اگر استعلام نتیجه شود عامل شکست خورده پاسخ

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل زر دادم و دردسر خریدم

ضرب المثل زر دادم و دردسر خریدم, داستان ضرب المثل, ریشه تاریخی ضرب المثل, ضرب المثل, شعر فارسی, زر دادم و دردسر خریدم, زیان و ضرر, ضرب المثل های ایرانی,ایران مطلب. کد خبر: ۵۱۸۹۱. تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۲۳:۱۹. ایران مطلب : هر کسی بدون مطالعه و مداقه کاری انجام دهد و از رهگذر آن عمل ناسنجیده متحمل زیان و ضرر، و بلکه مزاحمت و دردسر شود در پاسخ ملامتگو از مصراع مثلی بالا استفاده می کند تا موجب تنبه و عبرت دیگران گردد و نیندیشیده تصمیمی نگیرند. جلال الدین محمداکبر شاه (1014-963 هجری) از سلاطین گورکانیه هند است که سلسله مزبور بالغ بر سیصد سال (1264-

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل از كف دست مويی نمي رويد

هرگز از کف دست مویی نمی روید, داستان ضرب المثل, ضرب المثل های ایرانی, ضرب المثل, مثل آباد, پادشاه ایران, ریشه ضرب المثل, انواع ضرب المثل ایرانی, کف دست,ایران مطلب. کد خبر: ۵۲۵۷۸. تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۰. ایران مطلب : وقتی که کسی مورد تهدید قرار گیرد و بخواهد متقابلاً جواب دندان شکنی به تهدید کننده بدهد تا طرف مقابل، او را آدمی عاجز و زبون تصور نکند غالباً کف دستش را به او نشان می دهد و عبارت مثلی بالا را بر زبان می آورد. در سال 56 و 57 قبل از میلاد مسیح ارد اشک سیزدهم به تخت سلطنت ایران نشست. ارد نخستین پادشاه ایران است که در زمان سلطنش

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل چو فردا شود فکر فردا کنیم

داستان ضرب المثل چو فردا شود فکر فردا کنیم,داستان ضرب المثل,چو فردا شود فکر فردا کنیم,ضرب المثل خواندنی,ضرب المثل عبرت اموز,ضرب المثل,ایران مطلب. کد خبر: ۵۲۶۷۲. تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ - ۲۲:۲۶. ایران مطلب : وقتی که تمایلات و هوس های نفسانی غلبه کند و از عقل سلیم به قضاوت و داوری استمداد نشود آدمی به دنبال لذایذ آنی و فانی می رود و آینده را به کلی فراموش می کند . برچنین فردی اگر خرده بگیرند و او را به مآل اندیشی و تامین سعادت آینده اش موعظه کنند شانه را بالا انداخته با خونسردی و بی اعتنایی پاسخ می دهد : « دم غنیمت است ، چو فردا شود فکر فردا کنیم .

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل پیش غازی و معلق بازی

داستان ضرب المثل پیش غازی و معلق بازی,داستان ضرب المثل,ضرب المثل پیش غازی و معلق بازی,ضرب المثل خواندنی,ضرب المثل عبرت آموز,داستان خواندنی,پیش قاضی و معلق بازی,ضرب المثل بند بازی,ضرب المثل,ایران مطلب. کد خبر: ۵۳۲۷۹. تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۸:۵۹. ایران مطلب : مثل های بسیاری در زبان فارسی وجود دارد که هنوز در معنای اصلی و نیز در صورت نوشتاری آنها شک و تردید وجود دارد. از آنجا که اغلب مثل ها از طریق دهان به دهان و بصورت شفاهی به نسل های بعدی انتقال یافته و بیشتر، جنبه کنایی آنها مورد توجه بوده است، در برخی موارد، جنبه های حقیقی و معنایی و حتی صو

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل آقا گرگ عيدت مبارك

داستان ضرب المثل آقا گرگ عیدت مبارک,دست درازی روزه داستان گرگ و روباه مثل آباد , انواع ضرب المثل , ضرب المثل های ایرانی , ضرب المثل , داستان ضرب المثل , آقا گرگ عیدت مبارک , انسان طمع کار , ریشه تاریخی ضرب المثل , باغ خربزه ,ایران مطلب. کد خبر: ۵۳۹۰۶. تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۲۳:۱۸. ایران مطلب : هر وقت یک نفر از راه طمع کار خلافی می‌کند یا به مال کسی دست درازی می‌کند می‌گویند «آقا گرگ عیدت مبارک». روباهی همیشه در باغ خربزه می‌رفت و به باغبان خسارت می‌زد. روزی باغبان تله گذاشت و مقداری گوشت هم در آن تعبیه کرد. روباه چون گوشت را سر راه خود دید ف

ادامه مطلب ...
داستان ضرب المثل يار غار

داستان ضرب المثل یار غار,داستان ضرب المثل,ضرب المثل یار غار,داستان یار غار,یار غار کیست,ضرب المثل عبرت اموز,ضرب المثل زیبا,حکایت یار غار,ضرب المثل,ایران مطلب. کد خبر: ۵۴۵۰۶. تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۳ - ۲۳:۱۷. ایران مطلب : یار غار به کسی گویند که رفیق گرمابه و گلستان باشد، غم دوست او را متالم و شادیش او را مسرور و مبتهج کند. خلاصه آن چنان یار وفادار و ایثار گر باشد که عقلا و مبتفکران در مقام مقایسه با برادر دچار تامل گردند. بعضیها عقیده داشتند که باید حضرت محمد (ص) را به زندان انداخت و بدین وسیله از فعالیتش در راه ترویج دین جدید جلوگیری کرد. برخی می

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه